Türk Makina Halısı sektörüne Jüt Atki İpliği ve Polyester, Poly/Viskon ve Poly/Pamuk Çözgü ipliği temin eden en büyük şirketlerden biri olan İmpeks Ltd. halen Türkiye’de olduğu kadar komşu ülkelerde de bilinen bir şirket konumuna gelmiştir. Şirketin muhtelif Halı İplikleri ihracatı son birkaç yıldır Makine Halı Sektörünün gelişmekte oldugu ülkelerde hızla artmaktadir. Suriye, İran, Ürdün, Suudi Arabistan, Körfez Ülkeleri, Yunanistan, Bulgaristan, Romanya, Polonya İmpeks Ltd.'nin hedef ülkeleri arasındadır.

Şirket Türkiye’de en büyük pazar payına sahip oldugu Jüt Çuval, Jüt Kaneviçe, Jüt Urgan, Jüt Bağ ve Bahçe sicimleri konusunda da hızla dışa açilma kararlılığındadır.

Devamlı gelişmek ve ürün gamını çesitlendirmek isteyen İmpeks Ltd. Türkiye’den ihracat yelpazesine yeni ürünler katmak düşüncesi ile, Makina Halısı ve Tekstil İplikleri konularını büyüteç altına almış ve bu konuda Kuzey Afika Ülkeleri, Güney Afrika Cumhuriyeti, Latin Amerika Ülkeleri, Hindistan ve Güney Doğu Asya Ükelerini hedef ülkeler olarak seçmiştir.


19-07-2018, 13:28:58

© Bütün Hakları Saklıdır